Nauda un finanses

Nauda būtībā ir līdzeklis, ar kura palīdzību ir iespējams noteikt kādas konkrētas lietas vērtību. Nauda darbojas arī kā salīdzināšanas līdzeklis, lai ir iespējams saprast, vai viena lieta ir dārgāka par kādu citu vai tieši otrādi. Vērtības izteikšana naudā ir ļoti labs veids, kā pieturēties pie vienotas vērtību noteikšanas sistēmas. Savukārt, finanses ir plašāks jēdziens un ietver lielāku naudas apjomu, kas nav piesaistīts tikai un vienīgi vienai lietai. Vārds finanses tiek lietots arī attiecinot to uz mācību par naudas resursiem un to pielietojumu vai izkārtojumu dažādos laika periodos. Būtībā nauda ir mūsu monētas un banknotes un iespējams vēl kāds cits naudas izteiksmes veids, bet finanses ir vārds, kas var tikt attiecināms uz to kā šī nauda tiek izmantota, uzskaitīta un pārvaldīta. Finanses ir vārds, kurš biežāk parādīsies lielāku un mazāku biznesu un uzņēmumu kontekstā, bet tajā brīdī, kad mēs ne tikai paskatāmies uz savu bankas izrakstu, bet sākam arī nedaudz plānot, uz mums vārdu savienojumu finanšu plānošana arī var attiecināt.

Visbiežāk ģimenes vai individuālā finanšu pārvaldīšana ietver plānošanu, kontrolēšanu un iespējams vēl kādu nelielu procesu, bet, kad runa ir par kompānijām, tad tas viss notiek pavisam citādi. Kompānijas ir atbildīgas arī par nepieciešamā finansējuma paredzēšanu nākotnei, kapitāla sadalījumu pa vairāk sektoriem, piemēram, kapitāls, kuru dibinātāji vai īpašnieki ir iemaksājuši kompānijā, un dažāda tipa kredītu iedalīšana, šī finansējuma sadalīšana ir ļoti svarīga (nopea rahoitus). Tas viss nebeidzas ar to, kompānijai ir arī jāplāno savas investīcijas, kā arī jāmēģina sasniegt visaugstākie ieņēmumi, bet tajā pašā laikā jāsaglabā kompānijas vērtības. Ikviens savā ikdienā nedaudz pieskaras finanšu plānošanas jautājumam, bet tas nekad nebūs tādā apjomā un ar tādu nozīmi, kā tas ir jebkurā kompānijā. Kad uzņēmumā tiek pieņemti jebkāda veida lēmumu, tad pieņemtais lēmums var ietekmēt visas kompānijas darbību. Jāatzīst, ka reizēm šie lēmumi var būt ļoti pārdomāti un palīdzēt kompānijai augt un attīstīties, bet citreiz tas viss var kompāniju pēkšņi nogremdēt.

Bet finanses nav tikai un vienīgi naudas plānošana kompānijas iekšienē, bieži vien tas viss ietver arī dažādu finanšu rīku izmantošanu, visbiežāk tiek runāts par finanšu sistēmu, kas ir finanšu tirgus un citu atbalsta institūciju apvienojums, ar kuru palīdzību ir iespējams izveidot līgumus un slēgt darījumus. Šī sarežģītā sistēma ir ļoti svarīga, jo atbild par vairākām funkcijām. Pirmā un visplašākā funkcija ir nodrošināt finanšu tīklu, kurš atbildētu par resursu kustību laikā un telpā, respektīvi, plūsmu starp dažādām valstīm, nozarēm un kompānijām jebkurā laika brīdī. Naudas kustība ietver arī zināmus riskus, tāpēc finanšu sistēmai ir jānodrošina iespēja šos riskus kontrolēt. Finanšu sistēma ir tā, kas nodrošina tirdzniecības attīstību, jo sistēma ļauj par resursiem maksāt dažādos veidos, piemēram, ar kredīta palīdzību vai kādā citā veidā, kas ļautu segt visas izmaksas, kas radušās, lai resursus pārvietotu. Sistēma arī ļauj atrast cita vieda līdzekļus, kā nodrošināt finanšu līdzekļu apvienošanu un īpašumtiesību pārvaldi. Manuprāt, viena no svarīgākajam finanšu sistēmas funkcijām ir nodrošināt pēc iespējas pilnīgāku sistēmu visām iesaistītajām pusēm, lai nerodas situācijas, kurās viena no iesaistītajām pusēm ir vairāk informēta nekā otra, līdz ar to izbēgot no situācijām, kad lēmumi tiek pieņemti veidā, kas nav godīgs pret abām iesaistītajam pusēm.